CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA

Đối với hàng hóa không đúng với hợp đồng, chúng tôi chấp nhận đổi hàng hoặc trả hàng – hoàn tiền.