Hoạt động của máy tách phân Việt Nam Pulse Plus

Máy tách phân Việt Nam Pulse Plus là một thiết bị được sử dụng để tách phân thành hai phần: chất lỏng và chất rắn. Thiết bị này hoạt động bằng cách sử dụng lực ép để tách dung dịch phân thành hai phần

Quá trình hoạt động của máy tách phân Pulse Plus có các bước sau:

  1. Vật liệu đầu vào, tức là chất phân, được đưa vào máy thông qua một bơm phân heo cấp liệu đầu vào. Bể lắng có thể lắp máy khuấy phân để năng cao hiệu quả bơm
  2. Lực ép của trục vít để tách riêng 2 phần lỏng – rắn. Quá trình ép này giúp tách các hạt phân thành hai loại: chất lỏng và chất rắn.
  3. Chất rắn được đẩy ra khỏi máy thông qua một bộ xả đầu ra.

Quá trình tách phân bằng máy tách phân Việt Nam Pulse Plus giúp tách các chất dinh dưỡng từ phân, và sử dụng chúng để làm phân bón hoặc các sản phẩm hữu cơ khác. Ngoài ra, việc tách phân cũng giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường và giảm chi phí vận chuyển và xử lý phân.

Vui lòng liên hệ Mr Hùng 0902441223 để được tư vấn!