Lò đốt thiêu hủy xác gia súc gia cầm bằng khí biogas

Những trang trại chăn nuôi luôn phải đốt mặt với một thực trạng ô nhiễm do xác gia súc, gia cầm chết gây ra. Nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ra ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí.

Một trong những phương án đê xử lý là sử dụng lò đốt để thiêu hủy.

Có các loại lò đốt: Sử dụng điện, sử dụng dầu, sử dụng biogas. Trong đó, sử dụng biogas là phương án mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, vì biogas mỗi trang trại luôn có sẵn.