Máy khuấy chìm Cri-Man TBM series

Liên hệ

Máy khuấy chìm của hãng Cri-Man chuyên dụng cho ngành xử lý nước thải và xử lý chất thải chăn nuôi (phân heo, phân bò…)

Mua ngay