Máy tách phân Pulse Plus

Liên hệ

Dùng để tách riêng bã phân ra khỏi dung dịch phân heo.

 

Mua ngay