Máy tách phân Việt Nam PULSE PLUS thân gang

Liên hệ

Máy được dùng cho các trang trại chăn nuôi heo, bò có quy mô lớn. Máy có tác dụng tách riêng phần bã và phần nước ra khỏi dung dịch phân. Phần bã được thu hồi để làm phân bón, phần nước được đưa vào biogas để xử lý trước khi thải ra môi trường.

Mua ngay